Odoo image and text block

Commerciële Installaties

Avunet levert technische oplossingen en ondersteuning voor zakelijke en commerciële projecten. Wij leveren kostenbesparingstrategieën en energie-evaluaties met als oogmerk om uw bedrijfsexploitatiekosten samen met uw CO2 uitstoot te verminderen

Commerciële energieprojecten zijn een effectieve manier om de operationele kosten van het bedrijf te verlagen. Duurzame energie concurreert met conventionele energiebronnen in dit land, voornamelijk als gevolg van de dalende kosten van fotovoltaïsche zonnepanelen en windmolenparken en de stijgende conventionele energiekosten. Dit maakt duurzame energie een zeer aantrekkelijke optie voor bedrijven.

Avunets specialisten evalueren ter plaatsen uw pand en omgeving. Zij bekijken de verschillende lay-outs van het gebouw, de condities en omstandigheden. Beoordelen eventuele schaduwkwesties en zullen dat meenemen in het ontwerp voor een maximale energieopbrengst.

Het installeren van duurzame energieopwekkers toont leiderschap in duurzaam ondernemen en is een slimme zakelijke beslissing om uw bedrijf te behoeden voor stijgende elektriciteitskosten. Bovendien draagt uw bedrijf bij aan de gezamenlijke energiedoelstellingen voor het jaar 2020.

Verhoog nu uw groene uitstraling! Het omzetten van gratis zonnen-energie vermindert uw CO2 uitstoot en verhoogt uw groene uitstraling. Het geeft ook duidelijk aan dat uw bedrijf energiebesparing en milieubescherming op een actieve en praktische manier ondersteunt. Groen zijn toont leiderschap en helpt uw financiële positie, omdat het meer omzet zal aantrekken, slimmere mensen enthousiasmeert en beleggers aantrekt die bij voorkeur omgaan met bedrijven die verantwoordelijkheid dragen voor grootschalige milieuvriendelijke projecten.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen gekoppeld aan de cultuur en de waarden van een organisatie, ze produceren ook harde bedrijfsresultaten. Steeds meer consumenten en gemeenschappen erkennen en belonen bedrijven die ervoor kiezen hen op een verantwoorde wijze te bedienen. Bedrijven ontdekken dat hun "groene" uitstraling een enorm krachtige invloed heeft op inkoopbeslissingen van consumenten, instellingen en bedrijven. Dus op het creëren van goodwill en uiteindelijk op betere bedrijfsresultaten.

« terug